Ewa Łazuka


 
stopień : doktor
  stanowisko: adiunkt
  adres:  Katedra Matematyki Stosowanej
              (Department of Applied Mathematics)
              Wydział  Podstaw Techniki
              (Faculty of  Fundamental Technology)
              Politechnika Lubelska
              (Lublin University of  Technology)
              ul. Nadbystrzycka 36D
              20-618 Lublin
              Poland
  tel.:  +48 (81) 5384627,  +48 (81) 5384501
  e-mail:  e.lazuka@pollub.pl

Dydaktyka


Konsultacje (semestr letni 2015/2016, pokój Ox 18):  wtorek 8.30-10.00

KIERUNEK  :  Matematyka I rok

KIERUNEK  :  Matematyka II rok

KIERUNEK  :  Matematyka III rok

KIERUNEK  :  Matematyka II rok (mgr)


Praca naukowa

Zainteresowania naukowe: matematyka dyskretna, teoria grafów, wielomiany chromatyczne grafów i hipergrafów.